NÁJEMNÉ


Program pro zpracování agendy bytů a nebytových prostor

Program NÁJEMNÉ usnadňuje majitelům i správcům domů zpracovat vše, co souvisí s pronájmy bytů a nebytových prostor. Je určen i pro společenství vlastníků a bytová družstva. Byl vytvořen jako nadstavba jednoduchého účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) s možností propojení s podvojným účetnictví STEREO (firma Ježek software). K dispozici je také modul SIPO umožňující platby prostřednictvím SIPO.

-  Kompletní evidence domů, bytů, nebytových prostor a nájemníků
-  Evidence výše nájemného, měsíčních záloh za služby a plateb nájemníků
-  Automatický výpočet max.nájemného bytů dle vyhlášek MF. Přepočet výše nájemného dle zadaných koeficientů.
-  Předpisy plateb za nájemné a záloh za služby zadáte libovolně sami.
-  Přenos plateb do peněžního deníku v účetnictví
-  Tisk nájemních smluv a ev.listů (jejich předlohy si může každý upravit sám), rozpisu měsíčních záloh za služby a složenek pro platby
-  Možnost plateb prostřednictvím SIPO (speciální modul, který lze dokoupit).
-  Zobrazení a tisk statistických přehledů např. plateb nájemníka za zvolené období
-  Rozpočet a vyúčtování nákladů na domy a jednotlivé nájemníky v návaznosti na účetnictví. Volitelné algoritmy rozúčtování a názvy jedn.služeb
-  Sledování neplatičů. Vratná uzávěrka s přenosem dluhů do Pohledávek.

Program NÁJEMNÉ odpovídá zásadám stanoveným aktuálními vyhláškami o nájemném.